RUNNING TEAM KNOKKE-HEIST vzw

"Duatlon en Triatlon Club Knokke-Heist!"

"Onze sponsor!"
Juweliers De Maere, Koninginnelaan 7 te 8300 Knokke-Heist!

Klik op deze link om de nieuwe Duatlon- , Triatlon- en Fietskledij van DTC te bekijken!


"Info!"De Duatlon en Triatlon Club Knokke-Heist fietst iedere zondagmorgen. We starten in de Papaverstraat 10 te 8300 Knokke-Heist, in de winter om 09:30 uur en in de zomer om 09:00 uur.
Tijdens de maanden juli en augustus, vertrekken we op woensdagavond, na het zwemmen in de Damse Vaart, voor een gezamelijk fietstocht in voorbereiding van de Generali Zwintriatlon.
Tijdens de wintermaanden rijden we met de mountainbike.(vanaf eind oktober tot eind maart) In het voorjaar schakelen we over op de koersfiets.
Het jaarlijks lidgeld bedraagt 70 euro, verzekering inbegrepen.
Iedere lid kan een fietsuitrusting aankopen.
Wedstrijden en oefenritten worden gereden in de clubkledij.
Interesse, neem contact op met Jacques Danneels, Papaverstraat 10 te 8300 Knokke-Heist. ( 050/61.52.10 - 0472/466.232 - e-mailadres :danneelsjacques62@telenet.be) .


Op vraag van de Politie van de zone Damme/Knokke-Heist dienen wij u, naar aanleiding van een schrijven daterende van 21/03/2016, het volgende mede te delen = "de Politie zone wenst in te zetten op maximale veiligheid en hoffelijkheid.....(we citeren hieronder het schrijven gericht aan alle wielerclubs van Knokke-Heist :.....met deze brief wil ik een warme oproep doen aan alle wielerclubs uit onze gemeente om het fietsplezier hoog in het vaandel te dragen. Het imago van de wielertoerist, maar evenzeer de recreatieve fietser, wordt negatief be´nvloed door berichten over verkeersongevallen en onhoffelijk of agressief gedrag waarbij de weggebruikers een loopje nemen met de verkeersregels. Ik twijfel er niet aan dat jullie op de weg komen met reglementaire uitgeruste en goed onderhouden fietsen. Immers een goede, degelijke fiets is onontbeerlijk om jullie hobby op een leuke manier te beoefenen.
Het rijden in groep brengt ook enkele verplichtingen met zich mee, die neergeschreven zijn in de wegcode. Een goede kennis van deze regels, bij zowel fietsers als begeleiders, is al een grote stap naar meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Het respecteren ervan is al even belangrijk. Welke is onze plaats op de openbare weg? Welke voorzieningen moeter er zijn voor de begeleiders of wegkapiteins? Wie heeft wanneer voorrang? Hebben we, als groep, voldoende zicht op tegenliggend verkeer langs de soms smalle wegen? Veel weggebruikers worden onrustig en onzeker als ze een wielergroep zien naderen. Hun gedrag kan soms niet voorspeld worden. Dit kan leiden tot ongevallen, waar niemand bij gebaat is. Als ervaren fietsers kunnen jullie meehelpen dit verkeersonzeker gedrag te beperken. Een correcte en hoffelijke houding ten opzichte van de overige weggebruikers, door de leden van je wielervereniging, zal zeker bijdragen tot een sterk en positief imago van je groep. De groep moet steeds beseffen dat zij rijden op de openbare weg, op een niet-afgesloten parcours zoals dit bij wielerwedstrijden wel het geval is..............(einde citaat dat werd ondertekend door de heer Graaf Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist en voorzitter van het Politiecollege en de heer Steve Desmet, Korpschef en Hoofdcommissaris van de Politie Damme/Knokke-Heist)

Het RTKH en DTC Knokke-Heist, steunt de vraag van de politie van Damme/Knokke-Heist. De verkeersregels werden in het verleden steeds nageleefd en dat zal in de toekomst niet veranderen. Onhoffelijke houdingen, agressieviteit of cow-boy gedrag worden niet getolereerd.